KONSTRUKCJE STALOWE – PRODUKCJA, MONTAŻ I USŁUGI

 • Wykonujemy i montujemy obiekty z konstrukcji stalowej: hale produkcyjne, przemysłowe, obiekty handlowo – usługowe oraz obiekty dla potrzeb rolnictwa.
 • Wytwarzamy konstrukcje stalowe w oparciu o Zakładowy Plan Kontroli zgodny z wymaganiami PN EN 1090-1+A1:2012 – klasa wykonania EXC3.
 • Optymalizujemy zastosowane materiały konstrukcyjne oraz wykonujemy dokumentację wykonawczą.
 • Wysoką jakość technologii spawania zapewniamy stosowaniem normy PN EN 3834
 • Jednostka notyfikacyjna nadzoruje sterowanie norm jakości
 • Posiadamy nowoczesną bazę produkcyjną wyposażoną w maszyny i urządzenia sterowane CNC a detale wykrawamy laserowo.
 • Podzespoły montujemy w specjalistycznym oprzyrządowaniu uzyskują ich powtarzalność i dobrą jakość.
 • Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb dokonujemy zgodnie z normą PN ISO 85013

 • Zabezpieczamy konstrukcję antykorozyjnie poprzez: malowanie hydrodynamiczne zgodnie z normą PN-EN ISO 29441, cynkowanie ogniowe, metodę DUPLEX/cynkowanie i malowanie/.
 • Chronimy konstrukcję pożarowo stosując powłoki farb pęczniejących lub natrysku.
 • Posiadamy kwalifikowany personel do badań nieniszczących spoin.
 • Wykonujemy badania wizualne/VT/, magnetyczno – proszkowe /MT/ oraz ultradźwiękowe /UT/.’
 • Zapewniamy wysokie kompetencje kadry inżynieryjno – technicznej oraz doświadczonych pracowników na linii produkcyjno – montażowej.
 • Wykonujemy podzespoły do linii technologicznych.
 • Posiadamy doświadczenia w wykonywaniu przyrządów montażowych.
 • Świadczymy usługi obróbki skrawaniem oraz profilowania elementów stalowych na zimno.
 • Wypalamy laserowo.

sprawdź ofertę naszej firmy
Sprawdź pełną
ofertę naszej firmy

MAR-SPAW Sp. z o.o.

Tryńcza 409A, 37-204 Tryńcza
NIP: 794-174-51-96
KRS: 0000281232

Kapitał zakładowy wniesiony: 663 400 zł

nr konta PL 11 1140 1560 1081 1101 8148 8249