Cele

Wdrożona strategia rozwoju firmy MAR – SPAW sp. z o.o. została oparta o Program Komunikowania Odpowiedzialności Środowiskowej i Technologicznej /CSR/, w którym wskazano, że głównymi interesariuszami firmy są klienci, pracownicy, dostawcy, środowisko, konkurenci i społeczność lokalna.

Na tej podstawie zostały wyznaczone główne cele strategiczne polegające na;

  • zbudowaniu marki wytwórcy regionalnego i ponadregionalnego o sprawnym systemie zarządzania oddziaływającym energicznie na potrzeby klienta, wykorzystując kooperacyjne związki biznesowe;
  • wzrost wartości firmy poprzez zwiększenie rentowności i lepsze wykorzystanie aktywów;
  • budowa wizerunku firmy innowacyjnej i zwiększenie udziału sprzedaży z nowych produktów;
  • spełnianie oczekiwań i zadowolenie klient w dostawach urządzeń oraz usług ciepłowniczych na rynku lokalnym i regionalnym.

sprawdź ofertę naszej firmy

MAR-SPAW Sp. z o.o.

Tryńcza 409A, 37-204 Tryńcza
NIP: 794-174-51-96
KRS: 0000281232

Kapitał zakładowy wniesiony: 663 400 zł

nr konta PL 11 1140 1560 1081 1101 8148 8249