O nas

MAR-SPAW Sp. z o.o. powstała w dniu 23.05.2007 r. i została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233807. Spółka prowadzi obróbkę mechaniczną elementów metalowych /25.52 Z/ oraz produkcję konstrukcji metalowych /2511.Z/.

Posiadamy dwa zakłady produkcyjne.

Zakład nr 1 zajmuje się produkcją form do betonu, konstrukcji stalowych oraz znajduje się w nim malarnia hydrodynamiczna, która służy do malowania naszych wyrobów.

Zakład numer 1

Zakład numer dwa wyposażony jest w zautomatyzowaną linię malarni proszkowej oraz linię montażową dla kotłów grzewczych.

Zakład numer 2

Kompetencje firmy

Kompetencje technologiczne:

– projektowanie i produkcja ekologicznych kotłów na biomasę;
– kompleksowe wytwarzanie konstrukcji stalowych
– projektowanie i produkcja form specjalistycznych do betonu;
– wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych poprzez śrutowanie i malowanie w systemie hydrodynamicznym farbami epoksydowymi, poliuretanowymi;
– zabezpieczania ochronne ppoż.;
– montaż obiektów przemysłowych i handlowo-magazynowych;
– wykonywanie usług z zakresu: malowania proszkowego i hydrodynamicznego, zwijania, tłoczenia i gięcia, wypalania gazowego i laserowego, spawania i zgrzewania oraz gwintowania prętów.

Kompetencje środowiskowe polegające na umiejętnościach:

– identyfikacji relacji środowiskowych związanych z prowadzonym biznesem;
– identyfikacji wymagań prawnych w zakresie środowiska i odpowiadania na nie za pomocą właściwych rozwiązań
– analizy zagrożeń środowiskowych oraz budowania programu zarządzania relacjami środowiskowymi
– zarządzania kryzysowego w sprawach środowiskowych
– ekonomicznego planowania zasobów i ich wykorzystania
– projektowania systemu zagospodarowania odpadów w firmie oraz jego praktycznego stosowania

KODEKS ETYKI FIRMY

Firma przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialności społecznej i biznesowej

KODEKS RZETELNYCH PRAKTYK

Rękojmia dobrego wykonywania produktów i usług rekomendowany do otoczenia biznesowego

Kalendarium ważniejszych wydarzeń

2007 – założenie firmy

2008 – wdrożenie normy PN EN ISO 9001

2009 – rozbudowa i modernizacja hali produkcyjnej

2010 – wdrożenie normy PN-B 06200

2011 – budowa hali produkcyjnej

2012 – budowa śrutowni wraz z wyposażeniem technicznym

2013 – zakup terenu inwestycyjnego pod dalszy rozwój

2014 – PARP – Realizacja etapu I, II i III w ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”

2015 – Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg PN EN ISO 14000

2015 – opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kontroli dla wytwarzanej konstrukcji stalowej wg PN EN 3834-2

2016 – utworzenie działu badawczo-rozwojowego B+R, organizacja laboratorium badawczego

2016 – realizacja projektu dofinansowanego przez RPO 2014-2020 na budowę nowego zakładu do produkcji kotłów grzewczych

2017 – zakup wyposażenia technicznego do produkcji kotłów

2018 – certyfikacja kotłów wg PN EN 303-5 oraz ECO-DESING 2018 – PARP – działanie 1.4. Wzór na konkurencję Etap I – „Wzrost konkurencyjności poprzez wzornictwo przemysłowe”

2019 – adaptacja terenu po bazie SKR pod dalszy rozwój inwestycyjny firmy

2020 – PARP – działanie 1.4. Wzór na konkurencję Etap II – „Wzrost konkurencyjności poprzez wzornictwo przemysłowe”

2021 – Budowa zakładu nr 2

2022 – uruchomienie linii malowania proszkowego, montażu kotłów oraz przekazanie do użytku obiektu administracyjnego.