About us

MAR-SPAW Sp. z o.o. was created on 23/05/2007 and it was registered by Rzeszow District Court, XII Economic Department of National Court Register as KRS 000233807. The company does technical treatment of metal elements /25.52 Z and the production of metal constructions /2511.Z/.

We’ve been working since:

2007

Workers:

183

UE Projects:

36

company competences

Technological competence:

– Design and manufacturing ecological biomase boilers
– Production of steel constructions
– Design and manufacturing of special concrete forms
– Production of corrosion protection through blasting and hydrodynamic painting using epoxy and polyurethane paint
– Fire protection security
– Installation of industrial and commercial – warehouse facilities
– Powder and hydrodynamic painting, winding, stamping and bending, gas and laser burning, welding and rod rifling

Environmental competences relying on skills:

– Identification of environmental relations connected with business
– Identification of legal requirements and answering to them with correct solutions
– Analysis of environmental threats and building environmental relationship management program
– Crisis management in environmental matters
– Economic resource planning and its explotation
– Designing a waste management system in the company and its practical usage

KODEKS ETYKI FIRMY

Firma przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialności społecznej i biznesowej

KODEKS RZETELNYCH PRAKTYK

Rękojmia dobrego wykonywania produktów i usług rekomendowany do otoczenia biznesowego

Kalendarium ważniejszych wydarzeń

2007 – założenie firmy

2008 – wdrożenie normy PN EN ISO 9001

2009 – rozbudowa i modernizacja hali produkcyjnej

2010 – wdrożenie normy PN-B 06200

2011 – budowa hali produkcyjnej

2012 – budowa śrutowni wraz z wyposażeniem technicznym

2013 – zakup terenu inwestycyjnego pod dalszy rozwój

2014 – PARP – Realizacja etapu I, II i III w ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”

2015 – Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg PN EN ISO 14000

2015 – opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kontroli dla wytwarzanej konstrukcji stalowej wg PN EN 3834-2

2016 – utworzenie działu badawczo-rozwojowego B+R, organizacja laboratorium badawczego

2016 – realizacja projektu dofinansowanego przez RPO 2014-2020 na budowę nowego zakładu do produkcji kotłów grzewczych

2017 – zakup wyposażenia technicznego do produkcji kotłów

2018 – certyfikacja kotłów wg PN EN 303-5 oraz ECO-DESING 2018 – PARP – działanie 1.4. Wzór na konkurencję Etap I – „Wzrost konkurencyjności poprzez wzornictwo przemysłowe”

2019 – adaptacja terenu po bazie SKR pod dalszy rozwój inwestycyjny firmy

2020 – PARP – działanie 1.4. Wzór na konkurencję Etap II – „Wzrost konkurencyjności poprzez wzornictwo przemysłowe”