+48 695-530-020 biuro@mar-spaw.eu

Konstrukcje stalowe

Kotły nowej generacji

Specjalistyczne formy do betonu

Specjalistyczne formy do betonu

 KOMPETENCJE I REFERENCJE

Wdrożona strategia rozwoju firmy MAR – SPAW sp. z o.o. została oparta o Program Komunikowania Odpowiedzialności Środowiskowej i Technologicznej /CSR/, w którym wskazano, że głównymi interesariuszami firmy są klienci, pracownicy, dostawcy, środowisko, konkurenci i społeczność lokalna.

Na tej podstawie zostały wyznaczone dwa główne cele strategiczne polegające na;

 • zbudowaniu marki wytwórcy regionalnego i ponadregionalnego o sprawnym systemie zarządzania oddziaływającym energicznie na potrzeby klienta, wykorzystując kooperacyjne związki biznesowe.
 • dostosowaniu bazy majątkowej materialnej i niematerialnej poprzez ciągłe inwestowanie w postępujące technologie rynkowe.

Kompetencje technologiczne:

 • projektowanie i produkcja ekologicznych kotłów na biomasę,
 • kompleksowe wytwarzanie konstrukcji stalowych,
 • projektowanie i produkcja form specjalistycznych do betonu,
 • wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych poprzez śrutowanie i malowanie w systemie hydrodynamicznym farbami epoksydowymi, poliuretanowymi,
 • zabezpieczania ochronne ppoż.,
 • montaż obiektów przemysłowych i handlowo-magazynowych,
 • wykonywanie usług z zakresu: wypalania blach, obróbki skrawaniem, profilowania blach, malowania i badań nieniszczących.

Kodeks rzetelnych praktyk produkcyjnych  jako rękojmia dobrego wykonywania produktów i usług rekomendowany do otoczenia biznesowego.

Kompetencje środowiskowe polegające na umiejętnościach:

 • identyfikacji relacji środowiskowych związanych z prowadzonym biznesem,
 • identyfikacji wymagań prawnych w zakresie środowiska i odpowiadania na nie za pomocą właściwych rozwiązań,
 • analizy zagrożeń środowiskowych oraz budowania programu zarządzania relacjami środowiskowymi,
 • monitoringu programu zarządzania relacjami środowiskowymi,
 • zarządzania kryzysowego w sprawach środowiskowych,
 • ekonomicznego planowania zasobów i ich wykorzystania,
 • projektowania systemu zagospodarowania odpadów w firmie oraz jego praktycznego stosowania.

Firma przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialności społecznej i biznesowej rekomendując do stosowania kodeks etyki 

PRODUKCJA ENERGOOSZCZĘDNYCH KOTŁÓW 5 KLASY

MAR-SPAW Sp. z o.o.
37-204 Tryńcza 127
NIP: 794-174-51-96