+48 695-530-020 biuro@mar-spaw.eu

Konstrukcje stalowe

Kotły nowej generacji

Specjalistyczne formy do betonu

Wykaz projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: Opracowanie Planu Rozwoju dla MAR-SPAW Sp. z o.o w ramach „Społecznej odpowiedzialności biznesu”

Wsparcie obejmowało trzy etapy:

  1. Opracowanie Planu Rozwoju dla Beneficjenta, w którym wskazane będą działania niezbędne do realizacji, tak aby beneficjent mógł wdrożyć działania na obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
  2. Realizacja działań doradczo-szkoleniowych wynikających z Planu Rozwoju, tj. wdrożenie Planu Rozwoju.
  3. Wdrożenie przez beneficjenta działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kwota dofinansowania: 24486,36 złotych

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Nazwa projektu „Zasobnik ciepła ze stratyfikacją termiczną – studium wykonalności”

Koszt dofinansowania: 28500 złotych

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP.

Nazwa projektu: „Rozwój działalności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o poprzez budowę zakładu wytwarzającego kotły grzewcze”

Kwota dofinansowania: 4130000 złotych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4: Wzór na konkurencję, I Etap.

Nazwa projektu „Wzrost Konkurencyjności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o poprzez wzornictwo przemysłowe.

Kwota dofinansowania: 91396,25 złotych.

 

 

PRODUKCJA ENERGOOSZCZĘDNYCH KOTŁÓW 5 KLASY

MAR-SPAW Sp. z o.o.
37-204 Tryńcza 127
NIP: 794-174-51-96