Producent niskoemisyjnych kotłów grzewczych

O firmie


O firmie

 

MAR-SPAW Sp. z o.o  powstała w dniu 23.05.2007 i została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00002811232. Główny Urząd Statystyczny wydał zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON 180233807. Spółka prowadzi obróbkę mechaniczną elementów metalowych /25.52 Z/ oraz produkcję konstrukcji metalowych /2511.Z/. Udziałowcami spółki są krajowe osoby fizyczne, które wniosły kapitał zakładowy w wysokości 663400 złotych. Celem podstawowym przedsiębiorstwa było wejście do segmentu budownictwa przemysłowego w szczególności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych i montażu obiektów przemysłowych. Dla zapewnienia warunków produkcyjnych przystąpiono do budowy zaplecza techniczno – technologicznego przy sukcesywnym  wprowadzaniu działalności wytwórczej. Proces  inwestycyjny zarówno w rozwój powierzchni produkcyjnej jak również w wyposażenie maszynowe trwa nadal. Zdolności wytwórcze sukcesywnie wzrastają a obecnie kształtują się na poziomie 100 Mg konstrukcji stalowych miesięcznie. Rynek klientowski oparty został na ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi posiadającymi znaczny udział w rynku i podlega ciągłej dywersyfikacji. Strategią rozwoju rynku są potrzeby rozwoju rynku budownictwa przemysłowego jak również motoryzacyjnego. W tym zakresie zostały wyznaczone dwa główne cele strategiczne polegające na;

  • zbudowaniu marki wytwórcy regionalnego i ponadregionalnego o sprawnym systemie zarządzania oddziaływującym energicznie na potrzeby klienta, wykorzystując kooperacyjne związki biznesowe.

 

  • dostosowaniu bazy majątkowej materialnej i niematerialnej poprzez ciągłe inwestowanie w postępujące technologie rynkowe.

Organizacja zatrudnia specjalistów posiadających umiejętności niezbędne w branży. Po ponad trzyletnim okresie działalności spółka pozyskała stosowne uprawnienia branżowe jak również wdrożyła system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001. W 2015 roku przedsiębiorstwo wprowadziło system zarządzania środowiskowego PN EN ISO 14001 oraz normy: PN EN 1090-1,2 i PN EN 3834-2 dla systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i spawalnictwa. Przedsiębiorstwo przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialności społecznej i biznesowej i przyjęło Kodeks Etyczny.