+48 695-530-020 biuro@mar-spaw.eu

Konstrukcje stalowe

Kotły nowej generacji

Specjalistyczne formy do betonu

Specjalistyczne formy do betonu

O firmie

MAR-SPAW Sp. z o.o powstała w dniu 23.05.2007 i została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00002811232. Główny Urząd Statystyczny wydał zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON 180233807. Spółka prowadzi obróbkę mechaniczną elementów metalowych /25.52 Z/ oraz produkcję konstrukcji metalowych /2511.Z/.

Kalendarium ważniejszych wydarzeń

2007 – założenie firmy

2008 – wdrożenie normy PN EN ISO 9001

2009 – rozbudowa i modernizacja hali produkcyjnej

2010 – wdrożenie normy PN-B 06200

2011 – budowa hali produkcyjnej

2012 – budowa śrutowni wraz z wyposażeniem technicznym

2013 – zakup terenu inwestycyjnego pod dalszy rozwój

2014 – PARP – Realizacja etapu I, II i III w ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”

2015 – Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg PN EN ISO 14000

2015 – opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kontroli dla wytwarzanej konstrukcji stalowej wg PN EN 3834-2

2016 – utworzenie działu badawczo-rozwojowego B+R, organizacja laboratorium badawczego

2016 – realizacja projektu dofinansowanego przez RPO 2014-2020 na budowę nowego zakładu do produkcji kotłów grzewczych

2017 – zakup wyposażenia technicznego do produkcji kotłów

2018 – certyfikacja kotłów wg PN EN 303-5 oraz ECO-DESING

2018 – PARP – działanie 1.4. Wzór na konkurencję Etap I – „Wzrost konkurencyjności poprzez wzornictwo przemysłowe”

2019 – adaptacja terenu po bazie SKR pod dalszy rozwój inwestycyjny firmy

2020 – PARP – działanie 1.4. Wzór na konkurencję Etap II – „Wzrost konkurencyjności poprzez wzornictwo przemysłowe”

 

PRODUKCJA ENERGOOSZCZĘDNYCH KOTŁÓW 5 KLASY

MAR-SPAW Sp. z o.o.
37-204 Tryńcza 127
NIP: 794-174-51-96