Producent niskoemisyjnych kotłów grzewczych

Kontakt


MAR-SPAW Sp. z o.o.
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza

NIP: 794-174-51-96
tel.: +48 16 642 23 24
fax: +48 16 633 27 46
mail: biuro@mar-spaw.eu

Zakład produkcyjny

mail:mar.spaw@wp.pl

 

www.mar-spaw.eu

 

Kapitał zakładowy wniesiony:
663 400 zł

KRS: 0000281232

Najnowsze wiadomości

Informacje

2018-01-08 12:56:08

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pod nazwą:

"Rozwój działalności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o. poprzez budowę zakładu wytwarzającego innowacyjne kotły grzewcze"


Projekt dotyczy budowy hali produkcyjnej w miejscowości Tryńcza oraz zakup lini technologicznej i wyposażenia technicznego do produkcji, które będą służyć wprowadzeniu na rynek nowego, dotychczas niewytwarzanego przez wnioskodawcę produktu- ekologicznych kotłów grzewczych. Inwestycja pozwoli zróżnicować działalność i ograniczy ryzyko zmian koniunktury w branży, w której firma dotychczas działała (wykonywanie konstrukcji stalowych) i w której głównymi odbiorcami były inne przedsiębiorstwa. Spółka posiada normy z zakresu ochrony środowiska PN EN ISO 14000, jakości w spawalnictwie: PN-EN ISO 3834, oraz wykonywania konstrukcji stalowych PN EN 1090, dodatkowo dysponuje działem B+R współpracujący m.in. z naukowcami Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetem Gdańskim, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, UDT, TUV Rheinland, co jest podstawą do rozwoju i wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek. 


Wartość projektu 7257000PLN 

Wkład Funduszy Europejskich 4130000PLN

 

 

Firma MAR-SPAW Sp. z o.o. z siedzibą w Tryńczy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy MAR-SPAW Sp. z o.o. wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. ,, Wzrost konkurencyjności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o. poprzez wzornictwo przemysłowe", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkursu 1, Rok:2017

 

Prezentacja  Firmy - Wzrost konkurencyjności firmy

MAR-SPAW Sp. z o.o. poprzez wzornictwo przemysłowe.